Úvod > Víno > Výrobca > Vinkova (SK)
 

Firma VINKOVA nadväzuje na tradíciu rodinného vinárstva spred roka 1989, ktoré prevádzkoval v malej pivnici na Fučíkovej ulici v Bratislave Juraj Košťál. Po roku 1990 sa vinárstvo niekoľkokrát sťahovalo, od roku 2000 využíva vlastné priestory v Pezinku.

 

Hlavným zdrojom surovín je výkup od vinohradníkov z Malokarpatskej, Juhoslovenskej a Stredoslovenskej oblasti. Približne 60 % ročného objemu - 150 000 litrov vína – tvoria biele odrody. Celá technológia, počínajúc ručným zberom do malých prepraviek, je zameraná na šetrné spracovanie hrozna. Vinárstvo je vybavené pneumatickým lisom, riadeným kvasením a špičkovou filtráciou.

 

Biele vína zrejú v nerezových, časť červených vín vo veľkých drevených a zvyšok v barikových sudoch, v ktorých by v budúcnosti mala vyzrievať aj časť produkcie bielych vín. Vo vinárstve, ktoré si zachovalo svoj rodinný charakter, je hlavným koordinátorom a dušou otec Juraj. Mladší Juraj sa zaoberá výrobou vína a spolu s pivničným majstrom aj logistikou, Roman sa stará o ekonomické záležitosti a prevádzku firmy.

 

V roku 2013 začala VINKOVA obhospodárovať 2,5 HA vlastných vinohradov a pestovať na nich málo známe odrody, ktoré by VINKOVU odlíšili od iných výrobcov. Doteraz VINKOVA získala viac ako 500 ocenení svojej práce na domácich aj medzinárodných súťažiach po celom svete.